نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1400 ساعت 7:52 https://www.naftema.com/gallery/141343/1/نفت-سپاهان-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : نفت سپاهان فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :