نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 بهمن 1402 ساعت 8:09 https://www.naftema.com/news/163105/ثبت-فروش-24-همتی-شاراک -------------------------------------------------- عنوان : ثبت فروش 24 همتی در شاراک -------------------------------------------------- مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل شاهد رشد 26 درصدی است؛ همچنین درآمد دی­ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل حاکی از رشد 65 درصدی است. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،شرکت پتروشیمی شازند در 10 ماهه منتهی به دی، حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود که 2685 میلیارد تومان آن در دی­ماه محقق شده است.  مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل شاهد رشد 26 درصدی است؛ همچنین درآمد دی­ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل حاکی از رشد 65 درصدی است. گفتنی است، رشد فروش ناشی از افزایش نرخ فروش وهمچنین افزایش مقدار فروش داخلی بوده است.