نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 مهر 1400 ساعت 13:36 https://www.naftema.com/gallery/140147/1/آخرین-آمار-کرونا-ایران-۲۱-مهر -------------------------------------------------- عنوان : آخرین آمار کرونا در ایران ۲۱ مهر -------------------------------------------------- متن :