نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 8 شهريور 1402 ساعت 15:43 https://www.naftema.com/gallery/158148/1/حقوق-کارکنان-شرکت-تاسیسات-دریایی-پرداخت-نشد-عکس -------------------------------------------------- عنوان :  حقوق کارکنان شرکت تاسیسات دریایی پرداخت نشد!+عکس -------------------------------------------------- حقوق کارکنان شرکت ‎تاسیسات دریایی در این شرایط سخت معیشتی و گرفتاری های متعدد زندگی درحالی پرداخت نشده است که این شرکت یکی از پیمانکاران فاز ۱۱ پارس جنوبی است. متن :  نفت ما در توئیتی نوشت: ‏حقوق کارکنان شرکت ‎تاسیسات دریایی در این شرایط سخت معیشتی و گرفتاری های متعدد زندگی درحالی پرداخت نشده است که این شرکت یکی از پیمانکاران فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که چند روز پیش با حضور رئیسی به بهره برداری رسید!