نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 آذر 1401 ساعت 8:13 https://www.naftema.com/gallery/150579/1/تغییر-هیئت-مدیره-فجر-انرژی-خلیج-فارس -------------------------------------------------- عنوان : تغییر در هیئت مدیره فجر انرژی خلیج فارس -------------------------------------------------- متن :