نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 آذر 1399 ساعت 13:59 https://www.naftema.com/video/130571/نحوه-روشن-کردن-مشعل-های-میادین-نفتی -------------------------------------------------- عنوان : نحوه روشن کردن مشعل‌های میادین نفتی -------------------------------------------------- متن :