نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 خرداد 1403 ساعت 10:03 https://www.naftema.com/gallery/165375/1/پرداخت-حق-مشاوره-۱۲۰میلیون-تومانی-پتروشیمی-دماوند -------------------------------------------------- عنوان :  پرداخت حق مشاوره ۱۲۰میلیون تومانی در پتروشیمی دماوند! -------------------------------------------------- حق مشاوره علی نظرپور برای پتروشیمی دماوند ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان آب می خورد! متن :  نفت ما در شبکه "ایکس" نوشت؛حق مشاوره علی نظرپور برای پتروشیمی دماوند ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان آب می خورد!سند رسیده به نفت ما نشان می دهد علی نظرپور طی قرارداد مشاوره با پتروشیمی دماوند ماهانه حداقل ۱۲۰میلیون تومان دریافت می کند، این درحالیست که این قرارداد با ماده ۱۴۱ قانون اساسی حضور کارکنان دولت در دیگر شرکت ها حتی بصورت مشاوره نیز ممنوع است! درصورت عدم اصلاح این رویه اسناد بیشتری منتشر خواهیم کرد!