نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 دی 1399 ساعت 6:51 https://www.naftema.com/gallery/132074/1/صفحه-اول-روزنامه-های-امروز-۲۴-دی -------------------------------------------------- عنوان : صفحه اول روزنامه های امروز ۲۴ دی -------------------------------------------------- تصاویر صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه . متن :