نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 2 آذر 1400 ساعت 11:39 https://www.naftema.com/gallery/141452/1/واکنش-زنگنه-عدم-حضورش-تلویزیون -------------------------------------------------- عنوان : واکنش زنگنه به عدم حضورش در تلویزیون -------------------------------------------------- متن :