نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1400 ساعت 10:26 https://www.naftema.com/gallery/141353/1/پالایش-نفت-شیراز-شفاف-سازی -------------------------------------------------- عنوان : پالایش نفت شیراز شفاف سازی کرد -------------------------------------------------- متن :