نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 آذر 1401 ساعت 15:50 https://www.naftema.com/gallery/150362/1/زمانبندي-پرداخت-سود-پالایش-نفت-شیراز -------------------------------------------------- عنوان : زمانبندي پرداخت سود پالایش نفت شیراز -------------------------------------------------- متن :