نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 12 مرداد 1401 ساعت 20:57 https://www.naftema.com/news/147564/هیات-مدیره-پادجم-استعفا -------------------------------------------------- گره در پروژه پادجم کورتر شد؛ عنوان : هیات مدیره پادجم استعفا داد! -------------------------------------------------- شنیده ها از استعفای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی پلیمر پاد جم حکایت دارد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما" محمدکاظم رجبعلی پورچرمی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت به دلیل دخالت‌ها و سوءمدیریت‌ها در امور مربوط به این شرکت به صورت دسته جمعی استعفا داده اند. گفته می شود به دلیل  دخالت در امور پاد جم که باعث اخلال در امور شده است علت استعفا دسته جمعی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره این شرکت بوده است.