نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 شهريور 1400 ساعت 7:47 https://www.naftema.com/gallery/139220/1/انتصاب-مؤسسه-مطالعات-بین-المللی-انرژی -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی -------------------------------------------------- محمدصادق جوکار با صدور حكمی از سوی وزير نفت به عنوان سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی منصوب شد. متن :