نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 10 آذر 1401 ساعت 7:20 https://www.naftema.com/gallery/150614/1/پتروشیمی-بندر-امام-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی بندر امام فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :