نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1401 ساعت 14:32 https://www.naftema.com/gallery/150317/1/تغییر-هیئت-مدیره-پتروشیمی-اصفهان -------------------------------------------------- عنوان : تغییر در هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان -------------------------------------------------- متن :