نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 29 تير 1400 ساعت 8:24 https://www.naftema.com/gallery/137312/1/پاداش-ایران-سایر-کشورها-مدال-المپیک -------------------------------------------------- عنوان : پاداش ایران و سایر کشورها برای مدال المپیک -------------------------------------------------- وزارت ورزش برای مدال طلا دو میلیارد تومان معادل حدودا ۸۰ هزار دلار و کمیته المپیک هم ۱۰ هزار یورو معادل حدود ۱۲ هزار دلار پاداش می‌دهند که در مجموع جایزه مدال طلا برای ورزشکاران ایران حدود ۹۲ هزار دلار می‌شود.برای مدال نقره نیز یک ورزشکار ایرانی ۵۶ هزار دلار (یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان وزارت ورزش + ۵ هزار یورو کمیته المپیک) دریافت می‌کند و پاداش مدال برنز حدود ۳۴ هزار دلار (۷۵۰ میلیون تومان وزارت و ۳۵۰۰ یورو کمیته المپیک) است. متن :