نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 شهريور 1400 ساعت 8:24 https://www.naftema.com/gallery/139221/1/وزیر-نفت-وارد-توییتر -------------------------------------------------- عنوان : وزیر نفت وارد توییتر شد -------------------------------------------------- صفحه رسمی جواد اوجی، وزیر نفت در توییتر . متن :