نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 دی 1400 ساعت 15:28 https://www.naftema.com/gallery/143028/1/ساخت-پالایشگاه-نفت-تهران-سال-١٣۴۴ -------------------------------------------------- عنوان : ساخت پالایشگاه نفت تهران در سال ١٣۴۴ -------------------------------------------------- اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران با حضور منوچهر اقبال مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران . متن :