نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 19 دی 1400 ساعت 15:15 https://www.naftema.com/gallery/142984/1/ارزش-سهام-عدالت-۱۹-دی -------------------------------------------------- عنوان : ارزش سهام عدالت در ۱۹ دی -------------------------------------------------- ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۳درصد کاهش یافت. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۹۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۸۹هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۱۹هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۵۸هزار تومان رسیده است.