نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 6 بهمن 1400 ساعت 18:06 https://www.naftema.com/news/143488/مجید-محسنی-مجد-مدیرعامل-سابق-هلدینگ-بهشهر-ممنوع-الخروج -------------------------------------------------- عنوان : مجید محسنی مجد، مدیرعامل سابق هلدینگ بهشهر ممنوع الخروج شد -------------------------------------------------- در پی بازداشت یکی از مدیران ارشد هلدینگ بهشهر خبرها از ممنوع الخروج شدن مجید محسنی مجد، مدیرعامل سابق این هلدینگ حکایت دارد. متن : در پی بازداشت یکی از مدیران ارشد هلدینگ بهشهر خبرها از ممنوع الخروج شدن مجید محسنی مجد، مدیرعامل سابق این هلدینگ حکایت دارد. به گزارش خبرنگار نفت ما، این در حالیست که یکی از مدیران ارشد هلدینگ بهشهر اوایل ماه گذشته به دلیل تخلفات سنگین مالی بازداشت و مجید محسنی مجد، مدیرعامل این هلدینگ نیز برکنار شد.