نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 آذر 1401 ساعت 10:22 https://www.naftema.com/gallery/150589/1/تغییر-هیئت-مدیره-پالایش-نفت-تهران -------------------------------------------------- عنوان : تغییر در هیئت مدیره پالایش نفت تهران -------------------------------------------------- متن :