نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 دی 1401 ساعت 10:12 https://www.naftema.com/news/152172/استيضاح-دولت-خاطر-نفت-جنوب -------------------------------------------------- روزنگار نفت /سی ام دی ماه 1327: عنوان : استيضاح دولت به خاطر نفت جنوب -------------------------------------------------- در جلسه روز 30 دي 1327 مجلس شوراي ملي، يكي از نمايندگان به نام عباس اسكندري، دولت را در خصوص مسئله نفت جنوب استيضاح كرد و طرحي را مبني بر درخواست لغو امتياز سال 1933 با امضاي 9 نماينده ديگر ارائه داد. متن : به گزارش نفت ما ، از عباس اسكندري همچنين به عنوان كسي ياد مي‌شود كه براي اولين ‌بار پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت را در 30 امرداد 1327 در مجلس شوراي ملي مطرح كرد.