نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 آبان 1399 ساعت 9:55 https://www.naftema.com/video/129376/سرود-موفقیت-های-پتروشیمی-کاخ-سفید-رسید -------------------------------------------------- عنوان : سرود موفقیت های پتروشیمی به کاخ سفید رسید -------------------------------------------------- متن :