نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 13 آذر 1400 ساعت 16:14 https://www.naftema.com/news/141877/مصدقی-فرد-مدیرعامل-پتروشیمی-امیر-کبیر -------------------------------------------------- عنوان : مصدقی فرد، مدیرعامل پتروشیمی امیر کبیر شد -------------------------------------------------- یدالله مصدقی فرد، مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی امیر کبیر منصوب شد. متن : به گزارش نفت ما، یدالله مصدقی فرد، مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی امیر کبیر منصوب شد.