نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 بهمن 1400 ساعت 11:34 https://www.naftema.com/news/143442/حضور-سفیر-ژاپن-مجتمع-پتروشیمی-بندرامام -------------------------------------------------- عنوان : حضور سفیر ژاپن در مجتمع پتروشیمی بندرامام -------------------------------------------------- هم اکنون کازو توشی آیکاوا (AIKAWA Kazutoshi) سفیر ژاپن در ایران به همراه هیاتی در مجتمع پتروشیمی بندرامام حاضر شده است. متن : هم اکنون کازو توشی آیکاوا (AIKAWA Kazutoshi) سفیر ژاپن در ایران به همراه هیاتی در مجتمع پتروشیمی بندرامام حاضر شده است. به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، در این بازدید معاون استاندار خوزستان و فرماندار شهرستان ماهشهر با همراهی سفیر ژاپن در پتروشیمی بندرامام حضور دارند.