نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 27 مهر 1399 ساعت 8:53 https://www.naftema.com/gallery/128935/1/خودکشی-مردان-نسبت-زنان-دوبرابر -------------------------------------------------- عنوان : خودکشی در مردان نسبت به زنان دوبرابر است -------------------------------------------------- بیشترین آمار خودکشی در ایران، مربوط به شهرهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و کرمانشاه است! متن :