نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 بهمن 1399 ساعت 16:05 https://www.naftema.com/video/132561/دستاوردهای-صنعت-پتروشیمی -------------------------------------------------- عنوان : دستاوردهای صنعت پتروشیمی -------------------------------------------------- یکی از دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور؛ پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، پالایشگاهی تمام ایرانی که خوراک واحدهای پتروشیمی را تامین می کند. متن :