نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 آذر 1401 ساعت 7:23 https://www.naftema.com/news/150507/پيشنهاد-تشكيل-وزارت-نفت-سوي-دكتر-مصدق -------------------------------------------------- روزنگار نفت/هفتم آذر 1323:  عنوان : پيشنهاد تشكيل وزارت نفت از سوي دكتر مصدق -------------------------------------------------- دكتر مصدق از دولت وقت خواست كه وزارتخانه خاصي براي نفت ايجاد كند و وزيري صاحب عقيده و كاردان براي آن بگيرد كه به استخراج نفت از سوي خود ما اهميت قائل شود. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،   در اين روز، دكتر مصدق ضمن ارائه طرحي مبني بر منع مذاكره با بيگانگان درباره نفت در مجلس شوراي ملي - كه در 11 آذر همان سال به تصويب رسيد- از دولت وقت خواست كه وزارتخانه خاصي براي نفت ايجاد كند و وزيري صاحب عقيده و كاردان براي آن بگيرد كه به استخراج نفت از سوي خود ما اهميت قائل شود.