نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 15 فروردين 1403 ساعت 15:14 https://www.naftema.com/note/164062/شعار-سال-منشور-جهت-دهی-مسئولان-اولویت-های-کشور -------------------------------------------------- عنوان : "شعار سال "منشور جهت دهی مسئولان به اولویت های کشور است  عبدالرسول جوادی بالاجاده  -------------------------------------------------- متن : از دهه ۱۳۸۰ تا کنون با تدبیر و هدایت رهبری فرزانه انقلاب هر سال را بر اساس اولویت ها و ضرورت‌های موجود جامعه به شعاری مزین می‌سازد و عملا با این شعار " منشور جهت دهی مسئولان کشور"را تعیین و مسیر حرکت مشخص می شود. اهمیت برخی از امور موجب آن می‌شود تا مورد توجه رهبری انقلاب قرار گرفته و سالی را با عنوان و شعاری مشخص نامگذاری و همه ارکان حکمرانی به تحقق آن مسئولیت می یابند. از سال ۱۳۸۰ تا کنون ۱۴ سال با واژه هایی از اقتصاد مقاومتی،تولید،اشتغال،تورم، حماسه اقتصادی، همت و کار و سرمایه ایرانی نامگذاری و در سال‌های اخیر به روشنی به اهمیت امر تولید پرداخته شد ، که نشان از اهمیت و شاکله توسعه و پیشرفت کشور را از همین بخش" تولید " و حرکت دهی چرخهای صنعتی و اقتصادی و کشاورزی در نظام حکمرانی می باشد. سال ۱۴۰۳ با ویژگی هایی به "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است. به کار بردن واژه "جهش" پیشوند"تولید" نشانگر اهمیت تکرار این اقدام از سال‌های پیش تا کنون و انتظار اقدام جهشی در حوزه تولید می باشد که از مهمترین دغدغه های رهبری انقلاب در نظام اقتصادی به شمار می‌رود.  آیا دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی،ساز و کار اقدام جهشی در تولید محصولات داخلی را می‌توانند فراهم سازند؟  آیا نظام حکمرانی اقتصادی کشور تمهیدات جهش تولید محصولات داخلی را فراهم می سازد؟ تفاوت تعریف شعار امسال به کارگیری از "مشارکت مردم در اقتصاد کشور" است که بر توانمند سازی تولید با استفاده از ظرفیت های مشارکت مردم کشور با اهمیت تر از همه تعاریف کرده است . در اینجا این مبحث عنوان می‌شود که آیا در تحقق شعار سال دولت تسهیل گری مشارکت مردم در تولید خواهد بود یا چون همیشه مردم برای مشارکت در اقتصاد و تولید دچار سردر گمی های بروکراسی اداری خواهند بود؟  اگر چه این دولت سامانه هایی برای صدور مجوز و نظارت و.‌‌..طراحی و اجرایی کرده است ،لیکن همچنان این درگاه ها دچار نواقص و گذرگاه‌های فساد برای کارگزاران می باشد . تحقق شعار سال که منشور حرکت نظام حکمرانی اقتصادی کشور می باشد لازمه ها و ضرورت‌هایی را طلب دارد که شایسته  و بهتر آن است تا مدیران دستگاه‌ها بجای بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا تشکیل ستادهای تحقق شعار سال و صدور دستوراتی برای برجسته سازی شعار سال در سر برگ ادارات و طراحی و چاپ بنر و فلکس و..‌. به ساز و کارهای تسهیل گیری برای مشارکت مردم در اقتصاد و تولید در بخش‌های مختلف بیاندیشند و بجای واژه گزینی ارائه گزارش‌های هفتگی و ماهانه دستگاهای متولی که اغلب آن ساختگی و مافوق پسند آماده و ارائه می‌شود به رفع موانع مشارکت مردم و اقدامات پیشگیری احتمال فساد کارگزاران دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ...اهتمام ورزند. شعار سال با شعار نویسی و شعار گویی اجرایی و عملی نمی‌شود بلکه بنیان و ارکان مدیریتی باید برای تحقق آن با برنامه ریزی و نظارت درست اهتمام ورزند .