نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 29 آبان 1401 ساعت 11:37 https://www.naftema.com/gallery/150283/1/سومدیریت-پتروشیمی-مبین-حال-تبدیل-شدن-یک-فاجعه-مدیریتی -------------------------------------------------- عنوان : ‏سومدیریت در ‎پتروشیمی مبین در حال تبدیل شدن به یک فاجعه مدیریتی است! -------------------------------------------------- نفت ما در توئیتی نوشت : بسیاری از ‎پتروشیمی های مهم و ارز آور کشور از جمله پردیس، زاگرس،آریاساسول، جم، پارس و ... از مدار تولید خارج شدند و در این شرایط سخت تامین ارز، میلیون ها ‎دلار خسارت به کشور تحمیل کرده است! متن :