نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1400 ساعت 9:00 https://www.naftema.com/news/141346/هوای-تهران-آلوده-تر -------------------------------------------------- عنوان : هوای تهران آلوده‌تر شد -------------------------------------------------- شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 150 قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افرادجامعه است. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 150 قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افراد است و به غلظت ذرات معلق در پایتخت در هوای پایتخت افزوده شده است. همچنین شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 135 قرار داشت و کیفیت هوای تهران  برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود. پایتخت از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 191 روز هوای قابل قبول، 51 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و یک روز آلوده برای همه افراد داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش 15 روز هوای پاک، 168 روز هوای قابل قبول،60روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 2 روز آلوده برای همه افراد داشته است. همچنین بیشترین دمای هوا در روز جاری 15 و کمترین دما 7 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.