نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 آبان 1401 ساعت 9:41 https://www.naftema.com/news/149744/عضو-جدید-هیات-مدیره-هلدینگ-خلیج-فارس-مشخص -------------------------------------------------- اختصاصی نفت ما؛ عنوان : عضو جدید هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس مشخص شد -------------------------------------------------- دبیرکل کانون شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در نامه ای به علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نماینده این کانون را برای عضویت در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس معرفی کرد. متن :