نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 19 دی 1400 ساعت 12:18 https://www.naftema.com/gallery/142976/1/لزوم-تغییر-پارادایم-صادرات-گاز -------------------------------------------------- عنوان : لزوم تغییر پارادایم در صادرات گاز -------------------------------------------------- توییت «رضا نوشادی» مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   متن :