نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 مرداد 1399 ساعت 10:19 https://www.naftema.com/video/126136/اعتصاب-پالایشگاه-آبادان -------------------------------------------------- عنوان : اعتصاب در پالایشگاه آبادان -------------------------------------------------- متن :