نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 آذر 1401 ساعت 23:42 https://www.naftema.com/gallery/150634/1/آغاز-قطع-گاز-پتروشیمی-های-عسلویه -------------------------------------------------- عنوان : آغاز قطع گاز پتروشیمی های عسلویه -------------------------------------------------- نفت ما در توئیتی نوشت؛ ‏فرقی ندارد که ‎بیژن زنگنه وزیر نفت باشد یا ‎جواد اوجی ! آسانترین راه همیشه بستن شیر فلکه گاز پتروشیمی ها بوده است!!! با نهایت تاسف قطعی گاز ‎پتروشیمی ها آغاز شده و بخشی از پتروشیمی های ‎عسلویه از مدار تولید خارج شدند. متن :