نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 شهريور 1400 ساعت 8:44 https://www.naftema.com/gallery/139222/1/پتروشیمی-کارون-مناقصه-برگزار-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی کارون مناقصه برگزار می کند -------------------------------------------------- متن :