نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 16 خرداد 1402 ساعت 19:29 https://www.naftema.com/gallery/155685/1/دستور-برکناری-مدیران-آسانسوری-عکس -------------------------------------------------- عنوان : دستور برکناری مدیران آسانسوری!+عکس -------------------------------------------------- گزارشی از اسامی مدیران آسانسوری در برخی صنايع از جمله پتروشیمی برای یک مقام عالی رتبه اجرایی تهیه و ارسال شده است. متن : نفت ما در توئیتی نوشت؛ شنیده ها حاکی است، گزارشی از اسامی مدیران آسانسوری در برخی صنايع از جمله پتروشیمی برای یک مقام عالی رتبه اجرایی تهیه و ارسال شده که در این راستا دستور بررسی دقیق و درصورت لزوم مدیرعامل آسانسوری برکنار و تذکر جدی به بالاترین مقام آن وزارتخانه صادر شده است.