نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 شهريور 1400 ساعت 8:30 https://www.naftema.com/gallery/139188/1/مینو-منابع-انسانی-نفت-جدا -------------------------------------------------- عنوان : مینو از منابع انسانی نفت جدا شد -------------------------------------------------- وزیر نفت در حکمی مهدی علی‌مددی را به‌عنوان سرپرست معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد. متن :