نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 8 مرداد 1401 ساعت 10:00 https://www.naftema.com/video/147422/افزایش-تعداد-فوتی-های-سیلاب-اخیر -------------------------------------------------- عنوان : افزایش تعداد فوتی‌های سیلاب اخیر -------------------------------------------------- افزایش تعداد فوتی‌های سیلاب اخیر به ۵۶ نفر و ۱۸ مفقودی متن :