نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 بهمن 1402 ساعت 14:18 https://www.naftema.com/news/163127/میزان-مصرف-گاز-پرواز -------------------------------------------------- عنوان : میزان مصرف گاز پرواز کرد! -------------------------------------------------- مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز کشور گفت: باتوجه به استقرار هوای سرد پیش بینی می شود مصرف گاز ۶۰ درصد افزایش یابد توصیه می کنیم مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و دمای رفاه در فضاهای باز را رعایت کنند. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز کشور گفت: توصیه می کنیم مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز کشور گفت: در حال حاضر مصرف گاز به عدد ۵۰۳ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری رسید که از میزان تولیدی گاز کشور حدود  ۶۰ درصد در بخش خانگی تجاری و صنایع غیر عمده رسیده است. او گفت: باتوجه به استقرار هوای سرد پیش بینی می شود مصرف گاز ۶۰ درصد افزایش یابد توصیه می کنیم مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی  کنند و دمای رفاه در فضاهای باز را رعایت کنند.