نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 اسفند 1399 ساعت 10:11 https://www.naftema.com/gallery/133229/1/نگاهی-۳خط-لوله-جدید-نفتی-کشور -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به ۳خط لوله جدید نفتی در کشور -------------------------------------------------- متن :