نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 خرداد 1402 ساعت 6:41 https://www.naftema.com/gallery/155342/1/پتروشیمی-آریاساسول-مزایده-برگزار-می-کند-عکس -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی آریاساسول مزایده برگزار می کند+عکس -------------------------------------------------- متن :