نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 6 شهريور 1400 ساعت 10:10 https://www.naftema.com/video/138657/روحیه-بالای-حفارمردان-گرما-کرونا -------------------------------------------------- عنوان : روحیه بالای حفارمردان در گرما و کرونا -------------------------------------------------- کارکنان اقماری شاغل در مناطق عملیاتی با انتشار این کلیپ روحیه بالا و جهادی را در شرایط سخت کرونا و گرمای طاغت فرسا به نمایش گذاشتند متن :