نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 25 اسفند 1401 ساعت 6:55 https://www.naftema.com/gallery/153650/1/پتروشیمی-پردیس-فراخوان-عکس -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی پردیس فراخوان داد+عکس -------------------------------------------------- متن :