نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 آذر 1400 ساعت 7:25 https://www.naftema.com/gallery/141473/1/مبین-انرژی-خلیج-فارس-مناقصه-برگزار-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : مبین انرژی خلیج فارس مناقصه برگزار می کند -------------------------------------------------- متن :