نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 6 خرداد 1402 ساعت 7:03 https://www.naftema.com/gallery/155405/1/پتروشیمی-بندرامام-فراخوان-عکس -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی بندرامام فراخوان داد+عکس -------------------------------------------------- متن :