نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 بهمن 1402 ساعت 10:18 https://www.naftema.com/gallery/163091/1/سقوط-میزان-خرید-خانه-توسط-روس-ها-ایرانی-عراقی-کشور-ترکیه -------------------------------------------------- عنوان : سقوط میزان خرید خانه توسط روس‎ها، ایرانی ها و عراقی ها در کشور ترکیه -------------------------------------------------- متن :