نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 25 شهريور 1400 ساعت 8:53 https://www.naftema.com/news/139331/سوء-قصد-مدير-عامل-پتروشیمی-مارون -------------------------------------------------- عنوان : سوء قصد به مدير عامل پتروشیمی مارون -------------------------------------------------- رئیس حراست پتروشیمی مارون گفت: ساعاتی پیش مدیر عامل پتروشیمی مارون در منزل خود در شهر اهواز توسط فردی ناشناس با اسلحه شکاری مورد سوء قصد قرار گرفت. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   قاسمی ادامه داد:  خوشبختانه در این حادثه آسیبی به  محمدی وارد نشده و سوءقصد نا موفق بوده است.  رئیس حراست پتروشیمی مارون خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی در تحقیق و حال بررسی این موضوع بوده و بزودی مسببان این حادثه شناسایی خواهند شد.