نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 31 ارديبهشت 1402 ساعت 15:05 https://www.naftema.com/gallery/155299/1/بازدید-دانشجویان-پالایشگاه-نفت-پارس-عکس -------------------------------------------------- عنوان : بازدید دانشجویان از پالایشگاه نفت پارس+عکس -------------------------------------------------- در جهت فراگیری علمی-عملی فعالیتهای پالایشگاه، تعامل با دانشگاه های مختلف کشور جهت بازدید دانشجویان از محیط صنعتی و تجهیزات و تاسیسات پالایشگاهی در راستای افزایش دانش و اطلاعات قشر جوان و آینده ساز این مرز و بوم انجام می گردد. متن :