نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 10 اسفند 1399 ساعت 12:11 https://www.naftema.com/news/133347/تجمع-کارکنان-مدت-موقت-منطقه-ویژه-اقتصادی-پتروشیمی -------------------------------------------------- عنوان : تجمع کارکنان مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی -------------------------------------------------- صبح امروز کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مطالبه حقوق قانونی خود مقابل دفتر مدیریت این سازمان تجمع کردند.  متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   آنها خواستار اجرای حکم قانونی وزارت کار در طبقه بندی مشاغل میباشند. این طبقه بندی می بایست از سال ۱۳۹۰ به اجرا در می آمد که علیرغم وعده های تبلیغاتی دولت های مختلف وزارت نفت تا کنون مانع اجرای آن شده است.  این کارکنان از طریق مبادی قانونی دریافت حکم ماده ۵۰ قانون کار شده و این حکم به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابلاغ شده است اما از اجرای آن سر باز می‌زند.  کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بین ۳۰۰۰۰ شاغل این منطقه بدترین وضع معیشتی را دارند.